Koumbal Inauguration day, November 2015

Koumbal Inauguration

The teachers

Koumbal Inauguration

Bertrand Favreul opens up the supplies

Koumbal Inauguration

The buildings

Koumbal Inauguration

The buildings

Koumbal Inauguration

The buildings

Koumbal Inauguration

The buildings

Koumbal Inauguration

The inaugural stone

Koumbal Inauguration

Koumbal Inauguration

Koumbal Inauguration

The Diagane Barka delegation

Koumbal Inauguration

Bertrand Favreul speech

Koumbal Inauguration

Patricia Mowbray and Bertrand Favreul

Koumbal Inauguration

Pupils of Koumbal school

Koumbal Inauguration

Pupils of Koumbal school

Koumbal Inauguration

Pupil of Koumbal school

Koumbal Inauguration

The Family and Childhood Minister Mariama Sarr

Koumbal Inauguration

The kids of Koumbal

Koumbal Inauguration

The kids of Koumbal

Koumbal Inauguration

The kids of Koumbal

Koumbal Inauguration

The kids of Koumbal

Koumbal Inauguration

The mothers of Koumbal

Koumbal Inauguration

The mothers of Koumbal